Čistenie fasády, inštalácia hrotov proti vtáctvu

Čistenie fasády, inštalácia hrotov proti vtáctvu

Fasáda nad vchodom do obchodného domu bola znečistená vtáčími exkrementmi. Nápis bol síce opatrený chemickými zábranami proti vtáctvu, tie však časom stratili svoju účinnosť. Celá fasáda bola najprv umytá vysokotlakovou vodou, následne bol mechanicky umytý obklad, nápis a boli umyté aj alukobondy. Nakoniec boli inštalované hroty proti vtáctvu na nápis, aby k znečisteniu už nedochádzalo.


 

Lokácia Obchodný dom PRIOR, Lučenec
Zadanie Čistenie fasády vysokotlakovou vodou, mechanické čistenie oblkadu a alukobondov, inštalácia hrotov proti vtáctvu
Objekt Obchodný dom
Realizácia Júl 2020
Fotografie Čistenie fasády, inštalácia hrotov proti vtáctvu Čistenie fasády, inštalácia hrotov proti vtáctvu Čistenie fasády, inštalácia hrotov proti vtáctvu Čistenie fasády, inštalácia hrotov proti vtáctvu Čistenie fasády, inštalácia hrotov proti vtáctvu