Referencie

Čistenie fasády

Čistenie fasády vysokotlakovou vodou

V roku 2015 bol na severnú stenu tohto domu aplikovaný protiplesňový systém, dôvodom bolo napadnutie fasády riasami a plesňami. Oprava spočívala v aplikácii likvidátora plesní, následne vo vysokotlakovom čistení fasády a nakoniec bol aplikovaný penetračný základ a náterová hmota v dvoch vrstvách. Hlavnou vlastnosťou použitej náterovej hmoty, je jej samočistiaca schopnosť, čo znamená, že sa počas dažďov sama čistí. Poloha tohto objektu nezabezpečuje dostatočné čistenie dažďovou vodou, preto bolo nutné čisteniu pomôcť. Udržiavanie fasády v čistote je kľúčové v boji s riasami a plesňami.


 

Lokácia Severná 12,13, Banská Bystrica
Zadanie Čistenie fasády vysokotlakovou vodou
Objekt Bytový dom, 9 poschodí
Realizácia September 2020
Fotografie Čistenie fasády vysokotlakovou vodou Čistenie fasády vysokotlakovou vodou Čistenie fasády vysokotlakovou vodou

 

Čistenie fasády, inštalácia hrotov proti vtáctvu

Čistenie fasády, inštalácia hrotov proti vtáctvu

Fasáda nad vchodom do obchodného domu bola znečistená vtáčími exkrementmi. Nápis bol síce opatrený chemickými zábranami proti vtáctvu, tie však časom stratili svoju účinnosť. Celá fasáda bola najprv umytá vysokotlakovou vodou, následne bol mechanicky umytý obklad, nápis a boli umyté aj alukobondy. Nakoniec boli inštalované hroty proti vtáctvu na nápis, aby k znečisteniu už nedochádzalo.


 

Lokácia Obchodný dom PRIOR, Lučenec
Zadanie Čistenie fasády vysokotlakovou vodou, mechanické čistenie oblkadu a alukobondov, inštalácia hrotov proti vtáctvu
Objekt Obchodný dom
Realizácia Júl 2020
Fotografie Čistenie fasády, inštalácia hrotov proti vtáctvu Čistenie fasády, inštalácia hrotov proti vtáctvu Čistenie fasády, inštalácia hrotov proti vtáctvu Čistenie fasády, inštalácia hrotov proti vtáctvu Čistenie fasády, inštalácia hrotov proti vtáctvu

 

Lokálne opravy, chemické čistenie a náter fasády štítových stien

Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien

Spoločenstvo vlastníkov obnovuje zatepľovací systém tohto bytového domu postupne. Chemické čistenie a umývanie vysokotlakovou vodou, ako aj natieranie fasády severnej steny bolo vykonané v roku 2017. Tento rok prišli na rad štítové steny, kde bol na údržbu použitý rovnaký systém. Východná stena mala už na niektorých miestach poškodenú omietku do takej miery, že bolo nutné jej odstránenie a nahradenie. Oprava sa zbytočne predražila a na fasáde badať stopy opráv. Práve z tohto dôvodu si zatepľovací systém vyžaduje pravidelnú údržbu. Vizuálna kontrola (poškodená omietka, vlasové trhliny, atď.), čistenie vysokotlakovou vodou (každých 3 - 5 rokov), náter fasády (každých 10 - 15 rokov). 

Lokácia Nám. Ľ. Štúra 22 - 26, Banská Bystrica
Zadanie Lokálne opravy, chemické čistenie a náter fasády štítových stien
Objekt Bytový dom, 7 poschodí
Realizácia Máj 2020
Fotografie Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Poškodenie vrchnej omietky Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien

 

Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou

Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou

Extrémne nakláňanie aj tohto smreku vo veternom počasí, viedlo jeho majiteľov k jeho výrubu z obavy pádu na okolité objekty. Použitá bola opäť stromolezecká technika, kvôli blízkym objektom.


 

Lokácia Záhradkárska osada, Banská Bystrica
Zadanie Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou
Objekt  
Realizácia Marec 2020
Fotografie Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou

 

Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou

Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou

Extrémne nakláňanie tohto smreku vo veternom počasí, viedlo jeho majiteľov k jeho výrubu z obavy pádu na susedný pozemok. Použitá bola opäť stromolezecká technika, kvôli blízkemu oploteniu.


 

Lokácia Jilemnického ulica, Zvolen
Zadanie Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou
Objekt Rodinný dom
Realizácia Marec 2020
Fotografie Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou

 

Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou

Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou

Tuja v záhrade rodinného domu bola napadnutá škodcom, majitelia sa preto rozhodli pre jej odstránenie. Použitá bola stromolezecká technika z dôvodu blízkosti domu a oplotenia.


 

Lokácia Stredná ulica, Banská Bystrica
Zadanie Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou
Objekt Rodinný dom
Realizácia November 2019
Fotografie Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou

 

Chemické čistenie a náter fasády zatepleného bytového domu

Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu

Na tomto bytovom dome bola napadnutá severná a čiastočne východná a západná stena riasami a plesňami. Spoločenstvo vlastníkov postupne odstraňuje tieto závady a renovuje zatepľovací systém. V roku 2014 boli opravované vnútorné steny Ú-čka, v roku 2019 severná stena a časť východnej a západnej steny. Na západnú stenu bolo namaľované orientačné číslo.

 

Lokácia Pieninská 21, Banská Bystrica
Zadanie Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu, maľovanie orientačného čísla
Objekt Bytový dom, 12 poschodí
Realizácia Vnútorné steny Ú-čka Júl 2014, severná stena, časť východnej a časť západnej steny September 2019
Fotografie Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Maľovanie orientačného čísla Orientačné číslo na fasáde Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu

 

Chemické čistenie a náter fasády zatepleného bytového domu

Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu

Tento bytový dom mal napadnutú severnú a východnú stenu riasami a plesňami. Z estetického dôvodu a hlavne z dôvodu údržby zatepľovacieho systému sa spoločenstvo rozhodlo opraviť celý dom, čo bol správny krok. Zatepľovací systém si vyžaduje údržbu náterom každých 10 až 15 rokov. Na východnej stene prítomnosť rias a plesní spôsobila degradáciu vrchnej omietky do takej miery, že ju bolo nutné lokálne odstrániť a nahradiť novou. Oprava bola jednak drahšia a viditeľné miesta opráv znižujú estetickú hodnotu objektu. Z tohto dôvodu je nutné pri výskyte rias a plesní na fasáde, ich neodkladné odstránenie.


 

Lokácia Podháj 39, Banská Bystrica
Zadanie Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu
Objekt Bytový dom, 12 poschodí
Realizácia Severná a východná strana Máj - Jún 2018, južná a západná strana Apríl - Máj 2019
Fotografie Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu

 

Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou

Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou

Obnova obvodového plášťa tohoto objektu bola vykonaná aplikáciou flexibilnej náterovej hmoty. Tesnenie dilatačných panelových špáry bolo už po výmene, nutná bola len lokálna oprava na niektorých miestach. Vykonané bolo pretmelenie rámov okien a parapetných dosiek.


 

Lokácia Dolinky 10 - 12, Detva
Zadanie Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou
Objekt Bytový dom, 8 poschodí
Realizácia Máj - Jún 2019
Fotografie Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou

 

Spílenie stromu stromolezeckou technikou

Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou

Tento strom bol spílený kvôli jeho blízkosti pri objekte a možným škodám na majetku. Suché konáre padali na strechu, navyše korene narúšali základy. Pre bezprostrednú blízkosť spomínaného objektu musela byť použitá stromolezecká technika a strom musel byť spílený postupne.
 

 


 


 

 

Lokácia Záhradkárska oblasť, Kováčová
Zadanie Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou
Objekt  
Realizácia September 2019
Fotografie Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou

 

Stránky