Referencie

Chemické čistenie a náter fasády zatepleného bytového domu

Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu

Na tomto bytovom dome bola napadnutá severná a čiastočne východná a západná stena riasami a plesňami. Spoločenstvo vlastníkov postupne odstraňuje tieto závady a renovuje zatepľovací systém. V roku 2014 boli opravované vnútorné steny Ú-čka, v roku 2019 severná stena a časť východnej a západnej steny. Na západnú stenu bolo namaľované orientačné číslo.

 

Lokácia Pieninská 21, Banská Bystrica
Zadanie Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu, maľovanie orientačného čísla
Objekt Bytový dom, 12 poschodí
Realizácia Vnútorné steny Ú-čka Júl 2014, severná stena, časť východnej a časť západnej steny September 2019
Fotografie Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Maľovanie orientačného čísla Orientačné číslo na fasáde Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu

 

Chemické čistenie a náter fasády zatepleného bytového domu

Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu

Tento bytový dom mal napadnutú severnú a východnú stenu riasami a plesňami. Z estetického dôvodu a hlavne z dôvodu údržby zatepľovacieho systému sa spoločenstvo rozhodlo opraviť celý dom, čo bol správny krok. Zatepľovací systém si vyžaduje údržbu náterom každých 10 až 15 rokov. Na východnej stene prítomnosť rias a plesní spôsobila degradáciu vrchnej omietky do takej miery, že ju bolo nutné lokálne odstrániť a nahradiť novou. Oprava bola jednak drahšia a viditeľné miesta opráv znižujú estetickú hodnotu objektu. Z tohto dôvodu je nutné pri výskyte rias a plesní na fasáde, ich neodkladné odstránenie.


 

Lokácia Podháj 39, Banská Bystrica
Zadanie Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu
Objekt Bytový dom, 12 poschodí
Realizácia Severná a východná strana Máj - Jún 2018, južná a západná strana Apríl - Máj 2019
Fotografie Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu Chemické čistenie od rias a plesní, náter fasády zatepleného bytového domu

 

Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou

Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou

Obnova obvodového plášťa tohoto objektu bola vykonaná aplikáciou flexibilnej náterovej hmoty. Tesnenie dilatačných panelových špáry bolo už po výmene, nutná bola len lokálna oprava na niektorých miestach. Vykonané bolo pretmelenie rámov okien a parapetných dosiek.


 

Lokácia Dolinky 10 - 12, Detva
Zadanie Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou
Objekt Bytový dom, 8 poschodí
Realizácia Máj - Jún 2019
Fotografie Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu flexibilnou náterovou hmotou

 

Spílenie stromu stromolezeckou technikou

Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou

Tento strom bol spílený kvôli jeho blízkosti pri objekte a možným škodám na majetku. Suché konáre padali na strechu, navyše korene narúšali základy. Pre bezprostrednú blízkosť spomínaného objektu musela byť použitá stromolezecká technika a strom musel byť spílený postupne.
 

 


 


 

 

Lokácia Záhradkárska oblasť, Kováčová
Zadanie Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou
Objekt  
Realizácia September 2019
Fotografie Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou

 

Opiľovanie konárov horolezeckou technikou

Postupné opiľovanie konárov horolezeckou technikou

Konáre týchto stromov boli opílené pre ich zasahovanie do elektrických rozvodov. Použitá bola horolezecká technika, kvôli blízkej cestnej komunikácii a okolitému oploteniu.
 


 

 

Lokácia Areál spoločnosti Polyston, s.r.o., Badín
Zadanie Postupné opiľovanie konárov horolezeckou technikou
Objekt  
Realizácia Marec 2019
Fotografie Postupné opiľovanie konárov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie konárov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie konárov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie konárov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie konárov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie konárov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie konárov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie konárov horolezeckou technikou

 

Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou

Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou

Obnova obvodového plášťa pre tento objekt bola už nevyhnutná. Fasáda vykazovala značné poškodenie poveternostnými vplyvmi (olúpaná omietka, trhliny), rovnako na tom bolo aj tesnenie dilatačných panelových špár. Nájomníci sa vzhľadom na relatívne mierne zimy v tejto oblasti, rozhodli pre obnovu termoizolačným náterom. Fasádu pred aplikáciou náteru bolo nutné vyspraviť, rovnako ako aj dilatačné špáry. Na opravu a náter lodžií bolo použité lešenie, pre zlý prístup horolezeckou technikou...

 

 

Lokácia Kpt. Nálepku 29, 31, Levice
Zadanie Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou
Objekt Bytový dom, 8 poschodí
Realizácia Júl - August 2018
Fotografie Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou

 

Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou

Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou

Tento strom bolo nutné opíliť, pre hroziace riziko úrazu a pre hroziace riziko škôd na majetku. Strom bol vyschnutý, v jeho korune sa nachádzali odlomené konáre, ktoré mohli pri veternom počasí kedykoľvek spadnúť. Použitá bola horolezecká technika, kvôli blízkej cestnej komunikácii a okolitému oploteniu.


 

 

Lokácia Záhradkárska osada, Banská Bystrica
Zadanie Postupné opiľovanie stromu horolezeckou technikou
Objekt  
Realizácia November 2018
Fotografie Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou

 

Vysokotlakové čistenie a náter zateplenej fasády

Vysokotlakové čistenie a náter zateplenej fasády štítových stien

Vrchná omietka tohto zatepľovacieho systému vzhľadom na svoj vek bola poškodená (vlasové trhliny, poškodenie vtáctvom) a znečistená. Oprava bola vykonaná lokálnym vyspravením, vysokotlakovým čistením a náterom. Použitá bola náterová hmota na báze silikónu so samočistiacimi vlastnosťami a vysokou farebnou stálosťou.


 

 

Lokácia Námestie Ľ. Štúra 15 - 20, Banská Bystrica
Zadanie Vysokotlakové čistenie a náter zateplenej fasády štítových stien
Objekt Bytový dom, 7 poschodí
Realizácia Apríl 2018
Fotografie Objekt pred zásahom Wapovanie fasády Wapovanie fasády Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Čistenie a obnova zateplenej fasády

Čistenie fasády napadnutej plesňami a obnova zatepľovacieho systému náterom

Severná stena tohto bytového domu bola napadnutá plesňami. Vzhľadom na vek zatepľovacieho systému (cca 12 rokov) by len chemické čistenie nepomohlo, bolo nutné fasádu obnoviť náterom. Fasáda bola ošetrená prípravkom na likvidáciu mikroorganizmov a vysokotlakovo vyčistená. Následná hĺbková penetrácia a aplikácia náterovej hmoty v dvoch vrstvách, vyriešila všetky problémy viditeľné, ako aj skryté (vlasové trhliny, poškodenie omietky, nesúdržnosť skladby systému a pod.) a výrazne predĺži životnosť zatepľovacieho systému.
 

 

Lokácia Námestie Ľ. Štúra 22 - 26, Banská Bystrica
Zadanie Čistenie fasády napadnutej plesňami a obnova zatepľovacieho systému náterom
Objekt Bytový dom, 7 poschodí
Realizácia August - September 2017
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Aplikácia likvidátora plesní Vysokotlakové čistenie fasády (wap) Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Hniezda v zateplenej fasáde

Lokálna oprava zatepľovacieho systému poškodeného hniezdením vtáctva

Poškodeniu zateplenej fasády hniezdením vtáctva sa nevyhol ani tento bytový dom. Vzhľadom na veľké množstvo vyďobaných dier nad sebou, bola oprava vykonaná prearmovaním sklotextilnou mriežkou a omietnutím celého zvislého pásu v šírke cca 30 cm. Oprava bola nevyhnutná nielen kvôli postupnému poškodzovaniu zatepľovacieho systému zvetrávaním, ale hlavne kvôli prenikaniu vlhkosti do jedného z bytov.
 
 

Lokácia Námestie Ľ. Štúra 15 - 20, Banská Bystrica
Zadanie Lokálna oprava zatepľovacieho systému poškodeného hniezdením vtáctva
Objekt Bytový dom, 8 poschodí
Realizácia Október 2017
Fotografie Lokálna oprava zatepľovacieho systému poškodeného hniezdením vtáctva Lokálna oprava zatepľovacieho systému poškodeného hniezdením vtáctva Lokálna oprava zatepľovacieho systému poškodeného hniezdením vtáctva Lokálna oprava zatepľovacieho systému poškodeného hniezdením vtáctva

 

Stránky