Lokálne opravy, chemické čistenie a náter fasády štítových stien

Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien

Spoločenstvo vlastníkov obnovuje zatepľovací systém tohto bytového domu postupne. Chemické čistenie a umývanie vysokotlakovou vodou, ako aj natieranie fasády severnej steny bolo vykonané v roku 2017. Tento rok prišli na rad štítové steny, kde bol na údržbu použitý rovnaký systém. Východná stena mala už na niektorých miestach poškodenú omietku do takej miery, že bolo nutné jej odstránenie a nahradenie. Oprava sa zbytočne predražila a na fasáde badať stopy opráv. Práve z tohto dôvodu si zatepľovací systém vyžaduje pravidelnú údržbu. Vizuálna kontrola (poškodená omietka, vlasové trhliny, atď.), čistenie vysokotlakovou vodou (každých 3 - 5 rokov), náter fasády (každých 10 - 15 rokov). 

Lokácia Nám. Ľ. Štúra 22 - 26, Banská Bystrica
Zadanie Lokálne opravy, chemické čistenie a náter fasády štítových stien
Objekt Bytový dom, 7 poschodí
Realizácia Máj 2020
Fotografie Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Poškodenie vrchnej omietky Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien Lokálne opravy, chemické čistenie a náter štítových stien