Vyspravenie, povrchová úprava komínov

Vyspravenie a povrchová úprava tiel komínovKomíny vzhľadom na svoj vek boli už značne poškodené, dochádzalo k zvetrávaniu ich tiel vplyvom poveternostných podmienok. Odstránením uvoľnených častí, vyspravením, armovaním sklotextilnou mriežkou a povrchovou úpravou sa predišlo ďalšiemu poškodzovaniu, riziku pádu uvoľnených častí komínov a zvýšila sa ich estetická hodnota, ako aj celého objektu.


 

Lokácia Partizánska cesta 58 - 62, Banská Bystrica
Zadanie Vyspravenie a povrchová úprava tiel komínov
Objekt Bytový dom, 4 poschodia
Realizácia September 2012
Fotografie Komín pred zásahom Komín pred zásahom Inštalácia lešenia na komín Oprava tela komína Omietnutie tela komína Montáž plechovej komínovej čiapky Komín po zásahu Komíny po zásahu Objekt po zásahu