Povrchová úprava fasády schodiskového presklenia

Povrchová úprava fasády schodiskového preskleniaVýmena celoplošného schodiskového presklenia na tomto bytovom dome bola zrealizovaná nahradením za plastové okná. Murovaná časť pod oknami vyžadovala povrchovú úpravu armovaním sklotextilnou mriežkou a omietnutím. 

Lokácia Žiarska 635 / 4, Liptovský Mikuláš
Zadanie Povrchová úprava fasády schodiskového presklenia
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia September 2012
Fotografie Armovanie sklotextilnou mriežkou Aplikácia omietky Aplikácia omietky Aplikácia omietky Aplikácia omietky