Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou

Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou

Extrémne nakláňanie aj tohto smreku vo veternom počasí, viedlo jeho majiteľov k jeho výrubu z obavy pádu na okolité objekty. Použitá bola opäť stromolezecká technika, kvôli blízkym objektom.


 

Lokácia Záhradkárska osada, Banská Bystrica
Zadanie Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou
Objekt  
Realizácia Marec 2020
Fotografie Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou Spiľovanie drevín stromolezeckou technikou