Vyspravenie, povrchová úprava komína

Oprava komínaTelo komína vzhľadom na svoj vek vykazovalo mierne poškodenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu zvetrávaniu bola vykonaná povrchová úprava armovaním sklotextilnou mriežkou a omietnutím. 

Lokácia Na Graniari 40, Banská Bystrica
Zadanie Vyspravenie a povrchová úprava tela komína 
Objekt Rodinný dom
Realizácia August 2012
Fotografie Komín po armovaní sklotextilnou mriežkou Komín po aplikácii omietky Komín po zásahu