Referencie

Oprava balkónov

Oprava balkónov

Balkóny na tomto bytovom dome boli už vplyvom poveternostných vplyvov značne poškodené, dochádzalo k ich zvetrávaniu a uvoľňovaniu častí. Na mnohých miestach boli už obnažené armatúry, ktoré podliehali korózii. Oprava spočívala v ošetrení obnažených armatúr, vo vyspravení poškodených častí, v armovaní sklotextilnou mriežkou a v omietnutí. Nakoniec boli ešte upravené odkvapové žľaby, aby dažďová voda z nich nezatekala do balkónov.

 

Lokácia ČSA 45 - 51, Brezno
Zadanie Vonkajšia oprava balkónov
Objekt Bytový panelový dom, 4 poschodia
Realizácia Jún - Júl 2014
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Vyspravovanie poškodených častí Zarovnanie plochy polystyrénom Zarovnanie plochy polystyrénom Zarovnanie plochy polystyrénom Armovanie sklotextilnou mriežkou Armovanie sklotextilnou mriežkou Aplikácia penetračného náteru Aplikácia vrchnej omietky Aplikácia vrchnej omietky Aplikácia vrchnej omietky Aplikácia vrchnej omietky Objekt po zásahu Objekt po zásahu Objekt po zásahu Objekt po zásahu Úprava odkvapových žľabov

 

Oprava tesnosti dilatačných panelových špár

Oprava tesnosti dilatačných panelových špár

Oprava tesnosti dilatačných panelových špár časti objektu bola vykonaná ako pravidelná údržba a príprava na ďalší krok obnovy obvodového plášťa. Oprava bola vykonaná v štyroch krokoch:

1. Odstraňovanie starého tmelu
2. Penetračný náter styčných plôch stavebných prvkov
3. Hĺbkové tmelenie
4. Aplikácia ochranného náteru

Ako tesnenie bol použitý tmel S-T1 od firmy Den Braven, na ochranný náter bola použitá flexibilná náterová hmota Actin F od firmy Polytex.

Lokácia Malinovského 14, 16, 18, Brezno
Zadanie Oprava tesnosti dilatačných panelových špár, výmena vetracích mriežok
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia Vchod 14, 16, Máj - Jún 2014, Vchod 18, Apríl 2015
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Poškodenie dilatačných panelových špár Poškodená dilatačná panelová špára Odstraňovanie starého tmelu Odstraňovanie starého tesnenia Zatmelená dilatačná špára Tmelenie dilatačných panelových špár Aplikácia ochranného náteru Objekt po zásahu Výmena vetracích mriežok Objekt po zásahu Objekt po zásahu Objekt po zásahu Opravená dilatačná panelová špára

 

Výmena vetracích mriežok

Výmena vetracích mriežokVetracie mriežky na tomto objekte boli nedostatočne ukotvené, dochádzalo k ich uvoľňovaniu, preto bola vykonaná ich výmena. Nahradili sa mriežkami so sieťkou proti hmyzu, na kotvenie bolo použité transparentné montážne lepidlo. 

Lokácia Gerlachovská 5, 6, Banská Bystrica
Zadanie Výmena vetracích mriežok na zateplenej fasáde
Objekt Bytový panelový dom, 9 poschodí
Realizácia Marec 2014
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Výmena vetracích mriežok Výmena vetracích mriežok Výmena vetracích mriežok Výmena vetracích mriežok Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Výmena častí odkvapových žľabov

Oprava tiel komínov a vikierovVýmena častí odkvapových žľabov bola vykonaná z dôvodu ich značného poškodenia koróziou. Poškodenie vzniklo vplyvom pôsobenia vtáčích exkrementov, ktorých prítomnosť v miestach poškodenia bola značná. Pri zrážkach odkvapový žľab neplnil svoju funkciu, dochádzalo k presakovaniu. Výmena celého odkvapového systému nebola nutná, nakoľko zvyšná časť je v dobrom stave. Pre budúcnosť by tento problém vyriešila inštalácia zábran proti vtáctvu (hroty).

 

Lokácia Hronské predmestie 5, Banská Bystrica
Zadanie Výmena častí odkvapových žľabov
Objekt Bytový dom, 4 poschodia
Realizácia November 2013
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Poškodenie tela komína Hrubé vyspravenie tela komína

 

Výmena časti odkvapového žľabu

Oprava tiel komínov a vikierovVýmena časti odkvapového žľabu bola vykonaná z dôvodu jeho značného poškodenia koróziou. Pri zrážkach odkvapový žľab neplnil svoju funkciu, dochádzalo k presakovaniu. Výmena celého odkvapového systému nebola nutná, nakoľko zvyšná časť je v dobrom stave. 

Lokácia Trieda SNP 43, 45, Banská Bystrica
Zadanie Výmena časti odkvapového žľabu
Objekt Bytový dom, 4 poschodia
Realizácia Október 2013
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Poškodenie tela komína Hrubé vyspravenie tela komína Osádzanie rohovníkov na telá komínov Armovanie sklotextilnou mriežkou

 

Oprava tiel komínov a vikierov

Oprava tiel komínov a vikierovKomíny a vikiere vzhľadom na svoj vek boli už značne poškodené, dochádzalo k zvetrávaniu ich tiel vplyvom poveternostných podmienok. Odstránením uvoľnených častí, vyspravením, armovaním sklotextilnou mriežkou a povrchovou úpravou sa predišlo ďalšiemu poškodzovaniu, riziku pádu uvoľnených častí a zvýšila sa ich estetická hodnota, ako aj celého objektu.


 

Lokácia Martina Rázusa 20 - 24, Banská Bystrica
Zadanie Oprava tiel komínov a vikierov, montáž komínových čiapok, náter štriešok vikierov
Objekt Bytový dom, 4 poschodia
Realizácia September 2013
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Poškodenie tela komína Hrubé vyspravenie tela komína Osádzanie rohovníkov na telá komínov Armovanie sklotextilnou mriežkou Armovanie sklotextilnou mriežkou Telá komínov pripravené na omietnutie Náter striešky vikiera Komíny po aplikácii vrchnej omietky Montáž oblúkových komínových čiapok Objekt po zásahu Objekt po zásahu Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Odstraňovanie plesní zo zateplenej fasády

Odstraňovanie plesní zo zateplenej fasádyFasáda zatepleného bytového domu bola napadnutá plesňami v značnom rozsahu, preto sa nájomníci správne rozhodli pre ich likvidáciu z estetických a samozrejme aj z dôvodov hygienických. Dôvodom výskytu plesní bolo použitie omietky bez protiplesňových prísad, svoju rolu zohrala aj orientácia napadnutej steny smerom na sever. Na likvidáciu bol použitý protiplesňový systém, ktorý pozostával z aplikácie likvidátora plesní, odstránenia zahubených plesní z fasády vysokotlakovým čistením, aplikácie protiplesňového penetračného náteru a náteru protiplesňovou náterovou hmotou v dvoch vrstvách. 

Lokácia Starohorská 40 - 44, Banská Bystrica
Zadanie Odstraňovanie plesní zo zateplenej fasády
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia August 2013
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Aplikácia likvidátora plesní Aplikácia likvidátora plesní Vysokotlakové čistenie fasády Vysokotlakové čistenie fasády Vysokotlakové čistenie fasády Aplikácia penetračného náteru Aplikácia termoizolačného náteru Aplikácia termoizolačného náteru Objekt po zásahu Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Oprava poškodenej fasády vtáctvom

Oprava poškodenej fasády zatepľovacieho systému vtáctvomZatepľovací systém štítovej steny bytového domu bol poškodený vtáctvom. Včasnou opravou sa predišlo ďalšiemu poškodzovaniu vplyvom zatekania a zvetrávania zatepľovacieho systému a obnovila sa jeho funkčnosť v mieste poškodenia. Oprava spočívala v upchatí otvoru, v presieťkovaní a v aplikácii vrchnej omietky.


 

Lokácia Kráľovohoľská 16 - 19, Banská Bystrica
Zadanie Oprava poškodenej fasády zatepľovacieho systému vtáctvom
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia August 2013
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Upchatie otvoru a armovanie sklotextilnou mriežkou Aplikácia vrchnej omietky

 

Náter odkvapových žľabov a zvodov

Náter odkvapových žľabov, zvodov, zachytávačov snehu a časti strechyNáter odkvapových žľabov, zvodov, zachytávačov snehu a časti strechy bol zrealizovaný v rámci pravidelnej údržby a pre zvýšenie estetickej hodnoty objektu. Pre uľahčenie prác bol okrem horolezeckej techniky použitý aj požiarnický rebrík. Náter bol aplikovaný jednonáterovou syntetickou hmotou v dvoch náteroch.


 

Lokácia Továrenská 9, Sliač
Zadanie Náter odkvapových žľabov, zvodov, zachytávačov snehu a časti strechy
Objekt Rodinný dom
Realizácia Máj 2013
Fotografie Objekt pred zásahom Náter odkvapových žľabov a zvodov Náter odkvapových žľabov a zvodov Náter odkvapových žľabov a zvodov Náter odkvapových žľabov a zvodov Náter odkvapových žľabov a zvodov Objekt po zásahu

 

Náter zatepľovacieho systému

Náter zatepľovacieho systémuNáter časti zateplenej fasády bol vykonaný z dôvodu zvýšenia estetickej hodnoty objektu. Náter bol aplikovaný v jednej vrstve.
 

Lokácia Nám. Matice slovenskej 2, Žiar nad Hronom
Zadanie Náter zatepľovacieho systému
Objekt Hotel Luna
Realizácia Apríl 2013
Fotografie Objekt pred zásahom Aplikácia náterovej hmoty na zatepľovací systém Aplikácia náterovej hmoty na zatepľovací systém Aplikácia náterovej hmoty na zatepľovací systém

 

Stránky