Referencie

Oprava tiel komínov a vikierov

Oprava tiel komínov a vikierovKomíny a vikiere vzhľadom na svoj vek boli už značne poškodené, dochádzalo k zvetrávaniu ich tiel vplyvom poveternostných podmienok. Odstránením uvoľnených častí, vyspravením, armovaním sklotextilnou mriežkou a povrchovou úpravou sa predišlo ďalšiemu poškodzovaniu, riziku pádu uvoľnených častí a zvýšila sa ich estetická hodnota, ako aj celého objektu.


 

Lokácia Martina Rázusa 20 - 24, Banská Bystrica
Zadanie Oprava tiel komínov a vikierov, montáž komínových čiapok, náter štriešok vikierov
Objekt Bytový dom, 4 poschodia
Realizácia September 2013
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Poškodenie tela komína Hrubé vyspravenie tela komína Osádzanie rohovníkov na telá komínov Armovanie sklotextilnou mriežkou Armovanie sklotextilnou mriežkou Telá komínov pripravené na omietnutie Náter striešky vikiera Komíny po aplikácii vrchnej omietky Montáž oblúkových komínových čiapok Objekt po zásahu Objekt po zásahu Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Odstraňovanie plesní zo zateplenej fasády

Odstraňovanie plesní zo zateplenej fasádyFasáda zatepleného bytového domu bola napadnutá plesňami v značnom rozsahu, preto sa nájomníci správne rozhodli pre ich likvidáciu z estetických a samozrejme aj z dôvodov hygienických. Dôvodom výskytu plesní bolo použitie omietky bez protiplesňových prísad, svoju rolu zohrala aj orientácia napadnutej steny smerom na sever. Na likvidáciu bol použitý protiplesňový systém, ktorý pozostával z aplikácie likvidátora plesní, odstránenia zahubených plesní z fasády vysokotlakovým čistením, aplikácie protiplesňového penetračného náteru a náteru protiplesňovou náterovou hmotou v dvoch vrstvách. 

Lokácia Starohorská 40 - 44, Banská Bystrica
Zadanie Odstraňovanie plesní zo zateplenej fasády
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia August 2013
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Aplikácia likvidátora plesní Aplikácia likvidátora plesní Vysokotlakové čistenie fasády Vysokotlakové čistenie fasády Vysokotlakové čistenie fasády Aplikácia penetračného náteru Aplikácia termoizolačného náteru Aplikácia termoizolačného náteru Objekt po zásahu Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Oprava poškodenej fasády vtáctvom

Oprava poškodenej fasády zatepľovacieho systému vtáctvomZatepľovací systém štítovej steny bytového domu bol poškodený vtáctvom. Včasnou opravou sa predišlo ďalšiemu poškodzovaniu vplyvom zatekania a zvetrávania zatepľovacieho systému a obnovila sa jeho funkčnosť v mieste poškodenia. Oprava spočívala v upchatí otvoru, v presieťkovaní a v aplikácii vrchnej omietky.


 

Lokácia Kráľovohoľská 16 - 19, Banská Bystrica
Zadanie Oprava poškodenej fasády zatepľovacieho systému vtáctvom
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia August 2013
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Upchatie otvoru a armovanie sklotextilnou mriežkou Aplikácia vrchnej omietky

 

Náter odkvapových žľabov a zvodov

Náter odkvapových žľabov, zvodov, zachytávačov snehu a časti strechyNáter odkvapových žľabov, zvodov, zachytávačov snehu a časti strechy bol zrealizovaný v rámci pravidelnej údržby a pre zvýšenie estetickej hodnoty objektu. Pre uľahčenie prác bol okrem horolezeckej techniky použitý aj požiarnický rebrík. Náter bol aplikovaný jednonáterovou syntetickou hmotou v dvoch náteroch.


 

Lokácia Továrenská 9, Sliač
Zadanie Náter odkvapových žľabov, zvodov, zachytávačov snehu a časti strechy
Objekt Rodinný dom
Realizácia Máj 2013
Fotografie Objekt pred zásahom Náter odkvapových žľabov a zvodov Náter odkvapových žľabov a zvodov Náter odkvapových žľabov a zvodov Náter odkvapových žľabov a zvodov Náter odkvapových žľabov a zvodov Objekt po zásahu

 

Náter zatepľovacieho systému

Náter zatepľovacieho systémuNáter časti zateplenej fasády bol vykonaný z dôvodu zvýšenia estetickej hodnoty objektu. Náter bol aplikovaný v jednej vrstve.
 

Lokácia Nám. Matice slovenskej 2, Žiar nad Hronom
Zadanie Náter zatepľovacieho systému
Objekt Hotel Luna
Realizácia Apríl 2013
Fotografie Objekt pred zásahom Aplikácia náterovej hmoty na zatepľovací systém Aplikácia náterovej hmoty na zatepľovací systém Aplikácia náterovej hmoty na zatepľovací systém

 

Úprava bleskozvodových vedení

Úprava bleskozvodových vedeníVzhľadom na prechod už existujúcej bleskozvodovej sústavy z pasívnej na aktívnu, bolo nutné podľa noriem znásobiť kotvenie bleskozvodových vedení. 

Lokácia Špitálska 4, Banská Štiavnica
Zadanie Úprava bleskozvodových vedení
Objekt Stredná odborná škola obchodu a služieb
Realizácia Apríl 2013
Fotografie Úprava bleskozvodových vedení Úprava bleskozvodových vedení Úprava bleskozvodových vedení Úprava bleskozvodových vedení Úprava bleskozvodových vedení

 

Oprava ukotvenia plynovodu

Oprava ukotvenia plynovoduVplyvom času a vibrácii spôsobených vetrom, došlo k uvoľneniu kotiev plynovodu. Včasným zásahom sa všetko uviedlo do pôvodného stavu a zabránilo sa možnému pádu celého plynovodu, tým aj riziku úrazu a väčším škodám na majetku. 

Lokácia Zámlynie 781, Brusno
Zadanie Oprava ukotvenia plynovodu
Objekt Bytový panelový dom, 3 poschodia
Realizácia Február 2013
Fotografie Objekt prd zásahom Oprava ukotvenia plynovodu Oprava ukotvenia plynovodu Objekt po zásahu

 

Odstránenie STA antény

Odstránenie STA antényVzhľadom na pokročilé štádium korózie, nebezpečný náklon a možné riziko pádu spoločnej televíznej antény, sa obyvatelia bytového domu správne rozhodli pre jej odstránenie. 

Lokácia Bratov Veselovcov 22 - 24, Zvolen
Zadanie Odstránenie nepotrebnej spoločnej televíznej antény
Objekt Bytový dom, 3 poschodia
Realizácia Október 2012
Fotografie Objekt pred zásahom Odstraňovanie spoločnej televíznej antény Odstraňovanie spoločnej televíznej antény Odstraňovanie spoločnej televíznej antény Odstraňovanie spoločnej televíznej antény Odstraňovanie spoločnej televíznej antény

 

Inštalácia zábran proti vtáctvu

Inštalácia zábran proti vtáctvuAtika bytového domu bola znečistená exkrementami holubov, rovnako ako aj parapetné dosky a hrozilo riziko šírenia chorôb. Estetická hodnota objektu klesala z dôvodu znečistenia. Po inštalácii hrotov proti vtáctvu sa vyriešili všetky problémy. 

Lokácia 29. augusta 29, Banská Bystrica
Zadanie Inštalácia zábran proti vtáctvu (hroty)
Objekt Bytový dom, 5 poschodí
Realizácia Október 2012
Fotografie Inštalácia hrotov proti vtáctvu Inštalácia hrotov proti vtáctvu Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Inštalácia oplechovania odkvapového žľabu

Inštalácia oplechovania odkvapového žľabuPri výmene strechy bola táto posadená vyššie a odkvapový žľab nespĺňal svoju funkciu. Pri daždi voda pretekala cez žľab, po inštalácii oplechovania sa problém vyriešil. 

Lokácia Martina Rázusa 20 - 24, Banská Bystrica
Zadanie Inštalácia oplechovania odkvapového žľabu
Objekt Bytový dom, 4 poschodia
Realizácia Október 2012
Fotografie Inštalácia oplechovania odkvapového žľabu Inštalácia oplechovania odkvapového žľabu

 

Stránky