Referencie

Výmena bleskozvodov

Výmena vedení bleskozvodovej sústavyVedenia bleskozvodovej sústavy boli značne skorodované a už nespĺňali príslušné normy. Výmena vedení bola zrealizovaná z dôvodu jej obnovy. 

Lokácia Mládežnícka 43, Banská Bystrica
Zadanie Výmena vedení bleskozvodovej sústavy
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia September 2010
Fotografie Výmena vedení bleskozvodovej sústavy Výmena vedení bleskozvodovej sústavy Výmena vedení bleskozvodovej sústavy Výmena vedení bleskozvodovej sústavy

 

Oprava komínov, čistenie odkvapových žľabov

Oprava tiel komínovKomíny vzhľadom na svoj vek boli už značne poškodené, dochádzalo k zvetrávaniu ich tiel vplyvom poveternostných podmienok. Odstránením uvoľnených častí, vyspravením, armovaním sklotextilnou mriežkou a povrchovou úpravou sa predišlo ďalšiemu poškodzovaniu, riziku pádu uvoľnených častí komínov a zvýšila sa ich estetická hodnota, ako aj celého objektu. Čistenie odkvapových žľabov bolo vykonané v rámci pravidelnej údržby. Žľaby boli zanesené napadaným ihličím a lístím z blízkych stromov a nespĺňali svoju funkciu.
 

Lokácia ČSA 21, Banská Bystrica
Zadanie Oprava komínov, čistenie odkvapových žľabov
Objekt Bytový dom, 3 poschodia
Realizácia August 2010
Fotografie Komín pred zásahom Aplikácia styrconu Armovanie sklotextilnou mriežkou Armovanie sklotextilnou mriežkou Aplikácia penetračného náteru Komín po zásahu Komíny po zásahu Čistenie odkvapových žľabov

 

Oprava zatepľovacieho systému

Oprava zatepľovacieho systému poškodeného vtáctvomZatepľovací systém štítovej steny bytového domu bol poškodený vtáctvom. Včasnou opravou sa predišlo ďalšiemu poškodzovaniu vplyvom zatekania a zvetrávania zatepľovacieho systému a obnovila sa jeho funkčnosť v mieste poškodenia. 

Lokácia Tulská 4, Banská Bystrica
Zadanie Oprava zatepľovacieho systému
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia August 2010
Fotografie Oprava zatepľovacieho systému poškodeného vtáctvom Oprava zatepľovacieho systému poškodeného vtáctvom

 

Aplikácia silikónu na schodiskové presklenie

Aplikácia silikónu na schodiskové presklenieOprava tesnosti schodiskového presklenia bola vykonaná z dôvodu zatekania do interiéru a následného vlhnutia stien.
 

Lokácia Bernolákova 3, Banská Bystrica
Zadanie Oprava tesnosti schodiskového presklenia
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia August 2010
Fotografie Aplikácia silikónu na schodiskové presklenie Aplikácia silikónu na schodiskové presklenie Aplikácia silikónu na schodiskové presklenie

 

Oprava a omietnutie fasády

Oprava a omietnutie fasádyZ dôvodu značne poškodenej časti fasády dochádzalo k zatekaniu do interiérov na najvyššom poschodí bytového domu. Po oprave fasády armovaním sklotextilnou mriežkou a po povrchovej úprave omietnutím, sa problém vyriešil. 

Lokácia Harmanec 6, Harmanec
Zadanie Oprava a povrchová úprava poškodenej fasády
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia September 2010
Fotografie Oprava a omietnutie fasády Oprava a omietnutie fasády Oprava a omietnutie fasády Oprava a omietnutie fasády

 

Náter oceľovej konštrukcie tribúny

Náter oceľovej konštrukcie tribúnyNáter oceľovej konštrukcie bol aplikovaný po mechanickom očistení a odmastení v dvoch vrstvách jednonáterovou syntetickou hmotou. Hlavným dôvodom bolo zvýšenie estetickej hodnoty objektu. 

Lokácia Letný štadión, Zvolen
Zadanie Náter oceľovej konštrukcie tribúny
Objekt Tribúna letného štadióna
Realizácia Jún 2010
Fotografie Objekt pred zásahom Náter oceľovej konštrukcie tribúny Náter oceľovej konštrukcie tribúny Náter oceľovej konštrukcie tribúny Náter oceľovej konštrukcie tribúny Náter oceľovej konštrukcie tribúny Objekt po zásahu

 

Inštalácia izolácie bleskozvodov

Inštalácia izolácie vedení bleskozvodovej sústavyInštalácia izolácie vedení bleskozvodovej sústavy bola zrealizovaná z dôvodu umiestnenia vedení pod zatepľovací systém.
 

Lokácia Krivánska 30, Banská Bystrica
Zadanie Inštalácia izolácie vedení bleskozvodovej sústavy
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia Jún 2010
Fotografie Odstraňovanie pôvodného ukotvenia Odstraňovanie pôvodného ukotvenia Odstraňovanie pôvodného ukotvenia Inštalácia izolácie bleskozvodových vedení

 

Oprava a náter zateplenej štítovej steny

Oprava a náter zateplenej štítovej stenyZateplená fasáda štítovej steny objektu bola poškodená a znečistená. Po lokálnom vyspravení a napenetrovaní, bola na fasádu aplikovaná náterová hmota na báze silikónu. Estetická hodnota objektu sa po tomto zásahu určite zvýšila. 

Lokácia Horná 26, Banská Bystrica
Zadanie Oprava a náter zateplenej štítovej steny
Objekt Budova VŠZP
Realizácia Máj 2010
Fotografie Oprava a náter zateplenej štítovej steny Oprava a náter zateplenej štítovej steny Objekt po zásahu

 

Stránky