Referencie

Oprava a náter zateplenej štítovej steny

Oprava a náter zateplenej štítovej stenyZateplená fasáda štítovej steny objektu bola poškodená a znečistená. Po lokálnom vyspravení a napenetrovaní, bola na fasádu aplikovaná náterová hmota na báze silikónu. Estetická hodnota objektu sa po tomto zásahu určite zvýšila. 

Lokácia Horná 26, Banská Bystrica
Zadanie Oprava a náter zateplenej štítovej steny
Objekt Budova VŠZP
Realizácia Máj 2010
Fotografie Oprava a náter zateplenej štítovej steny Oprava a náter zateplenej štítovej steny Objekt po zásahu

 

Oprava a náter fasády

Oprava a náter fasádyOprava a náter fasády objektu bola vykonaná z estetického dôvodu. Vzhľadom na to, že sa jednalo o kultúrnu pamiatku, oprava spočívala vo vyspravení častí fasády sanačnou WTA omietkou a natretí celého objektu náterovou hmotou na báze silikónu. V pláne bola aj realizácia sokla z prírodného kameňa, od ktorej sa však upustilo, čo je určite škoda.


 

Lokácia Lazovná 21, Banská Bystrica
Zadanie Oprava a náter fasády
Objekt Mestské divadlo, Divadlo z pasáže
Realizácia Október 2010
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Oprava a náter fasády Oprava a náter fasády Oprava a náter fasády Objekt po zásahu Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Oprava a omietnutie fasády, umývanie okien

Oprava a omietnutie fasády, umývanie okienZatepľovanie bytového domu si vyžadovalo aj obnovu fasády schodiskových a chodbových presklení. V tomto prípade si obnova vyžadovala opravu armovaním sklotextilnou mriežkou a povrchovou úpravou omietnutím. Na záver bolo ešte uskutočnené umývanie schodiskových a chodbových presklení.


 

Lokácia Rudohorská 28, Banská Bystrica
Zadanie Oprava a omietnutie fasády, umývanie okien
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia September 2009
Fotografie Objekt pred zásahom Aplikácia polystyrénu Aplikácia polystyrénu Armovanie sklotextilnou mriežkou Armovanie sklotextilnou mriežkou Aplikácia vrchnej omietky Objekt po zásahu

 

Náter zateplenej fasády

Náter zateplenej fasádyNáter časti zateplenej fasády bol vykonaný z dôvodu zvýšenia estetickej hodnoty objektu. Náter bol aplikovaný v jednej vrstve.
 

Lokácia Moskovská 9 - 15, Banská Bystrica
Zadanie Náter zateplenej fasády
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia August 2009
Fotografie Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Oprava a náter fasády, umývanie okien

Oprava a náter fasády, umývanie okienZatepľovanie bytového domu si vyžadovalo aj obnovu fasády schodiskových a chodbových presklení, ktorá bola zrealizovaná lokálnym vyspravením a vrchným náterom v dvoch vrstvách. Na záver bolo ešte uskutočnené umývanie schodiskových a chodbových presklení. 

Lokácia Tatranská 109, Banská Bystrica
Zadanie Oprava a náter fasády, umývanie okien
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia Júl 2009
Fotografie Objekt pred zásahom Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Umývanie okien Objekt po zásahu Aplikácia náterovej hmoty

 

Oprava a náter fasády

Oprava a náter fasádyZatepľovanie bytového domu si vyžadovalo aj obnovu fasády schodiskových a chodbových presklení, ktorá bola realizovaná lokálnym vyspravením a vrchným náterom v dvoch vrstvách. 

Lokácia Bernolákova 3, Banská Bystrica
Zadanie Oprava a náter fasády
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia Jún 2009
Fotografie Oprava a náter fasády Oprava a náter fasády Oprava a náter fasády Oprava a náter fasády

 

Tmelenie dilatačných panelových špár

Lokálna oprava netesnosti dilatačných panelových špárLokálna oprava netesnosti dilatačných panelových špár bola vykonaná z dôvodu zatekania a vlhnutia stien v interiéry.
 

Lokácia Gerlachovská 2, Banská Bystrica
Zadanie Lokálna oprava netesnosti dilatačných panelových špár
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia Október 2008
Fotografie Lokálna oprava netesnosti dilatačných panelových špár Lokálna oprava netesnosti dilatačných panelových špár Lokálna oprava netesnosti dilatačných panelových špár

 

Stránky