Referencie

Omietnutie zateplenej fasády

Povrchová úprava zateplenej fasádyNa tomto objekte bolo vykonané zatepľovanie najvyššieho poschodia, ktoré sa však nestihlo dokončiť počas sezóny a bolo nutné demontovať lešenie pred zimou. Po aplikácii penetračného náteru a vrchnej omietky, zatepľovací systém spĺňa všetky svoje funkcie. 

Lokácia Námestie republiky 7, Nové Zámky
Zadanie Povrchová úprava zateplenej fasády
Objekt Bytový dom, 5 poschodí
Realizácia August 2008
Fotografie Objekt pred zásahom Aplikácia vrchnej omietky Aplikácia vrchnej omietky Objekt po zásahu

 

Oprava a náter fasády

Oprava a náter fasády výťahových šáchtZatepľovanie bytového domu si vyžadovalo aj obnovu fasády výťahových šácht, ktorá bola zrealizovaná lokálnym vyspravením a vrchným náterom v dvoch vrstvách. V rámci úspory financií na zatepľovanie, sa nájomníci rozhodli použiť termoizolačnú náterovú hmotu.


 

Lokácia Tulská 97 - 101, Banská Bystrica
Zadanie Oprava a náter fasády výťahových šácht
Objekt Bytový panelový dom, 9 poschodí
Realizácia Jún 2008
Fotografie Aplikácia termoizolačnej náterovej hmoty Aplikácia termoizolačnej náterovej hmoty Aplikácia termoizolačnej náterovej hmoty Objekt po zásahu Oprava a náter fasády výťahových šácht

 

Stránky