Referencie

Aplikácia silikónu na schodiskové presklenie

Aplikácia silikónu na schodiskové presklenieOprava tesnosti schodiskového presklenia bola vykonaná z dôvodu zatekania do interiéru a následného vlhnutia stien.
 

Lokácia Bernolákova 3, Banská Bystrica
Zadanie Oprava tesnosti schodiskového presklenia
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia August 2010
Fotografie Aplikácia silikónu na schodiskové presklenie Aplikácia silikónu na schodiskové presklenie Aplikácia silikónu na schodiskové presklenie

 

Oprava a omietnutie fasády

Oprava a omietnutie fasádyZ dôvodu značne poškodenej časti fasády dochádzalo k zatekaniu do interiérov na najvyššom poschodí bytového domu. Po oprave fasády armovaním sklotextilnou mriežkou a po povrchovej úprave omietnutím, sa problém vyriešil. 

Lokácia Harmanec 6, Harmanec
Zadanie Oprava a povrchová úprava poškodenej fasády
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia September 2010
Fotografie Oprava a omietnutie fasády Oprava a omietnutie fasády Oprava a omietnutie fasády Oprava a omietnutie fasády

 

Náter oceľovej konštrukcie tribúny

Náter oceľovej konštrukcie tribúnyNáter oceľovej konštrukcie bol aplikovaný po mechanickom očistení a odmastení v dvoch vrstvách jednonáterovou syntetickou hmotou. Hlavným dôvodom bolo zvýšenie estetickej hodnoty objektu. 

Lokácia Letný štadión, Zvolen
Zadanie Náter oceľovej konštrukcie tribúny
Objekt Tribúna letného štadióna
Realizácia Jún 2010
Fotografie Objekt pred zásahom Náter oceľovej konštrukcie tribúny Náter oceľovej konštrukcie tribúny Náter oceľovej konštrukcie tribúny Náter oceľovej konštrukcie tribúny Náter oceľovej konštrukcie tribúny Objekt po zásahu

 

Inštalácia izolácie bleskozvodov

Inštalácia izolácie vedení bleskozvodovej sústavyInštalácia izolácie vedení bleskozvodovej sústavy bola zrealizovaná z dôvodu umiestnenia vedení pod zatepľovací systém.
 

Lokácia Krivánska 30, Banská Bystrica
Zadanie Inštalácia izolácie vedení bleskozvodovej sústavy
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia Jún 2010
Fotografie Odstraňovanie pôvodného ukotvenia Odstraňovanie pôvodného ukotvenia Odstraňovanie pôvodného ukotvenia Inštalácia izolácie bleskozvodových vedení

 

Oprava a náter zateplenej štítovej steny

Oprava a náter zateplenej štítovej stenyZateplená fasáda štítovej steny objektu bola poškodená a znečistená. Po lokálnom vyspravení a napenetrovaní, bola na fasádu aplikovaná náterová hmota na báze silikónu. Estetická hodnota objektu sa po tomto zásahu určite zvýšila. 

Lokácia Horná 26, Banská Bystrica
Zadanie Oprava a náter zateplenej štítovej steny
Objekt Budova VŠZP
Realizácia Máj 2010
Fotografie Oprava a náter zateplenej štítovej steny Oprava a náter zateplenej štítovej steny Objekt po zásahu

 

Oprava a náter fasády

Oprava a náter fasádyOprava a náter fasády objektu bola vykonaná z estetického dôvodu. Vzhľadom na to, že sa jednalo o kultúrnu pamiatku, oprava spočívala vo vyspravení častí fasády sanačnou WTA omietkou a natretí celého objektu náterovou hmotou na báze silikónu. V pláne bola aj realizácia sokla z prírodného kameňa, od ktorej sa však upustilo, čo je určite škoda.


 

Lokácia Lazovná 21, Banská Bystrica
Zadanie Oprava a náter fasády
Objekt Mestské divadlo, Divadlo z pasáže
Realizácia Október 2010
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Oprava a náter fasády Oprava a náter fasády Oprava a náter fasády Objekt po zásahu Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Oprava a omietnutie fasády, umývanie okien

Oprava a omietnutie fasády, umývanie okienZatepľovanie bytového domu si vyžadovalo aj obnovu fasády schodiskových a chodbových presklení. V tomto prípade si obnova vyžadovala opravu armovaním sklotextilnou mriežkou a povrchovou úpravou omietnutím. Na záver bolo ešte uskutočnené umývanie schodiskových a chodbových presklení.


 

Lokácia Rudohorská 28, Banská Bystrica
Zadanie Oprava a omietnutie fasády, umývanie okien
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia September 2009
Fotografie Objekt pred zásahom Aplikácia polystyrénu Aplikácia polystyrénu Armovanie sklotextilnou mriežkou Armovanie sklotextilnou mriežkou Aplikácia vrchnej omietky Objekt po zásahu

 

Stránky