Referencie

Sanácia fasády

Sanácia fasádySanácia fasády bola vykonaná z dôvodu poškodenia a následného zvetrávania. Hrozilo nebezpečenstvo úrazu padaním uvoľnených častí fasády. Nakoľko sa počíta s celkovou opravou fasády, oprava spočívala len v odstránení uvoľnených častí, ošetrení obnažených armatúr a vyspravení poškodených častí fasády.


 

Lokácia Námestie L. Svobodu 1, Banská Bystrica
Zadanie Sanácia poškodených častí fasády
Objekt FNsP F. D. Roosevelta, blok B2, 15 poschodí
Realizácia Marec 2012
Fotografie Odstraňovanie uvoľnených častí fasády  Ošetrovanie armatúr Sanácia fasády

 

Oprava netesnosti dilatačných panelových špár

Oprava netesnosti dilatačných panelových špárLokálna oprava netesnosti dilatačných panelových špár bola vykonaná z dôvodu zatekania a vlhnutia stien v interiéry.
 

Lokácia Magurská 35 - 39, Banská Bystrica
Zadanie Lokálna oprava netesnosti dilatačných panelových špár
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia Október 2011
Fotografie Tmelenie panelových špár Tmelenie panelových špár

 

Montáž odkvapového oplechovania

Montáž odkvapového oplechovaniaPod zatepľovací systém atiky bolo namontované odkvapové oplechovanie z dôvodu stekania dažďovej vody po fasáde a tvorby fľakov.
 

Lokácia Podháj 43 - 47, Banská Bystrica
Zadanie Montáž odkvapového oplechovania
Objekt Bytový dom, 5 poschodí
Realizácia November 2011
Fotografie Montáž odkvapového oplechovania Montáž odkvapového oplechovania

 

Výmena svietidla reklamnej plochy

Výmena svietidiel reklamnej plochyZ dôvodu nefunkčnosti a poškodenia svietidiel bola uskutočnená ich demontáž, po návrate zo servisu boli opäť namontované.
 

Lokácia Trieda SNP 7, Banská Bystrica
Zadanie Výmena svietidiel reklamnej plochy
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia November 2011
Fotografie Poškodené svietidlo reklamnej plochy Výmena svietidiel reklamnej plochy

 

Inštalácia bleskozvodov

Inštalácia bleskozvodov po výmene schodiskových preskleníPo výmene schodiskových presklení, ktoré slúžili aj ako bleskozvody, bolo nutné tieto nahradiť a pripojiť na existujúcu sústavu.
 

Lokácia Lipová 8, Banská Bystrica
Zadanie Inštalácia bleskozvodov po výmene schodiskových presklení
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia November 2011
Fotografie Inštalácia bleskozvodov Inštalácia bleskozvodov Inštalácia bleskozvodov

 

Oprava komínov, čistenie odkvapových žľabov

Oprava komínovKomíny vzhľadom na svoj vek boli už značne poškodené, dochádzalo k zvetrávaniu ich tiel vplyvom poveternostných podmienok. Odstránením uvoľnených častí, vyspravením, armovaním sklotextilnou mriežkou a povrchovou úpravou sa predišlo ďalšiemu poškodzovaniu, riziku pádu uvoľnených častí komínov a zvýšila sa ich estetická hodnota, ako aj celého objektu. Čistenie odkvapových žľabov bolo vykonané v rámci pravidelnej údržby. Žľaby boli zanesené napadaným ihličím a lístím z blízkych stromov a nespĺňali svoju funkciu.
 

Lokácia Martina Rázusa 23 - 27, Banská Bystrica
Zadanie Oprava komínov, čistenie odkvapových žľabov
Objekt Bytový dom, 4 poschodia
Realizácia Október 2011
Fotografie Oprava tiel komínov armovaním Oprava tiel komínov armovaním Montáž plechových komínových čiapok Montáž plechových komínových čiapok Komíny po zásahu

 

Inštalácia bleskozvodov

Inštalácia bleskozvodovPo zásahu bleskom do zvonice kostola došlo k znefunkčneniu bleskozvodovej sústavy. Bolo nevyhnutné ju opäť sprevádzkovať.
 

Lokácia Rímskokatolícky kostol, Slovenská Ľupča
Zadanie Inštalácia bleskozvodov
Objekt Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice
Realizácia September 2011
Fotografie Inštalácia bleskozvodov Inštalácia bleskozvodov Inštalácia bleskozvodov Inštalácia bleskozvodov Inštalácia bleskozvodov Inštalácia bleskozvodov Inštalácia bleskozvodov Inštalácia bleskozvodov

 

Hĺbkové tmelenie dilatačných panelových špár

Hĺbkové tmelenie dilatačných panelových špárOprava tesnosti dilatačných panelových špár celého objektu bola vykonaná ako pravidelná údržba a príprava na ďalší krok obnovy obvodového plášťa. Oprava bola vykonaná v šiestich krokoch:

1. Odstraňovanie starého tmelu
2. Vyspravenie styčných plôch stavebných prvkov
3. Aplikácia polyuretánovej peny
4. Penetračný náter styčných plôch stavebných prvkov
5. Hĺbkové tmelenie
6. Aplikácia ochranného náteru
 

Lokácia Námestie mieru 17 - 31, Detva
Zadanie Hĺbkové tmelenie dilatačných panelových špár celého objektu
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia Máj - júl 2011
Fotografie Odstraňovanie starého tmelu Odstraňovanie starého tmelu Tmelenie dilatačných špár Tmelenie dilatačných špár Tmelenie dilatačných špár Tmelenie dilatačných špár Tmelenie dilatačných špár Aplikácia ochranného náteru Tmelenie dilatačných špár Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Oprava zatepľovacieho systému

Oprava zatepľovacieho systému poškodeného vtáctvomZatepľovací systém štítovej steny bytového domu bol poškodený vtáctvom. Včasnou opravou sa predišlo ďalšiemu poškodzovaniu vplyvom zatekania a zvetrávania zatepľovacieho systému a obnovila sa jeho funkčnosť v mieste poškodenia. 

Lokácia Internátna 19, Banská Bystrica
Zadanie Oprava zatepľovacieho systému poškodeného vtáctvom
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia August 2011
Fotografie Objekt po zásahu

 

Stránky