Referencie

Náter plechovej strechy

Náter plechovej strechy rodinného domuNáter strechy si už vyžadoval jej predošlí stav, vyskytovala sa na nej korózia. Náterom sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu strechy a zvýšila sa aj estetická hodnota objektu. Použitá bola základná a vrchná syntetická náterová hmota. 

Lokácia Banícka 29, Malachov
Zadanie Náter plechovej strechy rodinného domu
Objekt Rodinný dom
Realizácia Júl 2011
Fotografie Náter plechovej strechy Náter plechovej strechy Náter plechovej strechy Objekt po zásahu

 

Demontáž STA antény

Odstránenie spoločnej televíznej antényVzhľadom na pokročilé štádium korózie a nefunkčnosť spoločnej televíznej antény, sa obyvatelia bytového domu správne rozhodli pre jej odstránenie. 

Lokácia Robotnícka 24, Banská Bystrica
Zadanie Odstránenie spoločnej televíznej antény
Objekt Bytový dom, 3 poschodia
Realizácia Júl 2011
Fotografie Odstraňovanie spoločnej televíznej antény

 

Inštalácia bleskozvodov

Inštalácia bleskozvodov po výmene schodiskových preskleníPo výmene schodiskových presklení, ktoré slúžili aj ako bleskozvody, bolo nutné tieto nahradiť a pripojiť na existujúcu sústavu.
 

Lokácia Sitnianska 13 - 17, Banská Bystrica
Zadanie Inštalácia bleskozvodov po výmene schodiskových presklení
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia Jún 2011
Fotografie Inštalácia bleskozvodových vedení Inštalácia bleskozvodových vedení Inštalácia bleskozvodových vedení

 

Umývanie okien, montáž slnečných clôn

Umývanie okien, rámov a parapetovUmývanie okien, rámov a parapetov bolo uskutočnené v rámci pravidelnej údržby. Vzhľadom na letné a slnečné počasie boli aj nainštalované slnečné clony. 

Lokácia Nám. Ľ. Štúra 31, Banská Bystrica
Zadanie Umývanie okien, rámov a parapetov, montáž slnečných clôn
Objekt Obchodné centrum JOPA
Realizácia Apríl 2011
Fotografie Umývanie okien, rámov a parapetov Umývanie okien, rámov a parapetov Umývanie okien, rámov a parapetov Montáž slnečných clôn

 

Umývanie presklenej výťahovej šachty

Umývanie presklenej výťahovej šachtyUmývanie presklenej výťahovej šachty a rámov bolo uskutočnené v rámci pravidelnej údržby. Údržba na tomto objekte je ešte sťažená tým, že vrchné presklenie výťahovej šachty nie je pochôdzne. 

Lokácia Kúpeľná 106, Dudince
Zadanie Umývanie presklenej výťahovej šachty
Objekt Hotel Rubín
Realizácia Apríl 2011
Fotografie  Umývanie okien Umývanie okien Umývanie okien

 

Oprava oplechovania fasády, oprava podhľadov

Oprava oplechovania fasády a podhľadovOplechovanie fasády si vyžadovalo opravu z dôvodu chýbajúcich a uvoľnených častí. Časti podhľadov krytého bazéna z tatranského profilu boli tiež uvoľnené, kde už aj hrozilo nebezpečenstvo ich pádu a úrazu. 

Lokácia Pribylina 1486, Podbanské
Zadanie Oprava oplechovania fasády a podhľadov
Objekt Grand hotel Permon
Realizácia Marec 2011
Fotografie Oprava oplechovania fasády a podhľadov Oprava oplechovania fasády Objekt po zásahu Oprava podhľadu Oprava podhľadu Oprava podhľadu Oprava podhľadu

 

Náter zateplenej fasády

Náter zateplenej fasádyNáter časti zateplenej fasády bol vykonaný z dôvodu zvýšenia estetickej hodnoty objektu. Náter bol aplikovaný v jednej vrstve.
 

Lokácia Internátna 32, Banská Bystrica
Zadanie Náter zateplenej fasády
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia Jún 2011
Fotografie Aplikácia náterovej hmoty na fasádu Aplikácia náterovej hmoty na fasádu Aplikácia náterovej hmoty na fasádu

 

Stránky