Referencie

Oprava oplechovania fasády, oprava podhľadov

Oprava oplechovania fasády a podhľadovOplechovanie fasády si vyžadovalo opravu z dôvodu chýbajúcich a uvoľnených častí. Časti podhľadov krytého bazéna z tatranského profilu boli tiež uvoľnené, kde už aj hrozilo nebezpečenstvo ich pádu a úrazu. 

Lokácia Pribylina 1486, Podbanské
Zadanie Oprava oplechovania fasády a podhľadov
Objekt Grand hotel Permon
Realizácia Marec 2011
Fotografie Oprava oplechovania fasády a podhľadov Oprava oplechovania fasády Objekt po zásahu Oprava podhľadu Oprava podhľadu Oprava podhľadu Oprava podhľadu

 

Náter zateplenej fasády

Náter zateplenej fasádyNáter časti zateplenej fasády bol vykonaný z dôvodu zvýšenia estetickej hodnoty objektu. Náter bol aplikovaný v jednej vrstve.
 

Lokácia Internátna 32, Banská Bystrica
Zadanie Náter zateplenej fasády
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia Jún 2011
Fotografie Aplikácia náterovej hmoty na fasádu Aplikácia náterovej hmoty na fasádu Aplikácia náterovej hmoty na fasádu

 

Demontáž nefunkčných antén a vedení

Odstraňovanie nefunkčných antén a vedeníOdstraňovanie antén a vedení zo strechy a fasády bolo vykonané z estetického dôvodu a z dôvodu ich nefunkčnosti.
 

Lokácia Hronské predmestie 5, Banská Bystrica
Zadanie Odstraňovanie nefunkčných antén a vedení
Objekt Bytový dom, 5 poschodí
Realizácia November 2010
Fotografie Odstraňovanie nefunkčných vedení Odstraňovanie nefunkčných vedení

 

Tmelenie dilatačných panelových špár

Tmelenie dilatačných panelových špárLokálna oprava netesnosti dilatačných panelových špár bola vykonaná z dôvodu zatekania a vlhnutia stien v interiéry.
 

Lokácia Beskydská 12, Banská Bystrica
Zadanie Lokálna oprava netesnosti dilatačných panelových špár
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia November 2010
Fotografie Lokálna oprava netesnosti dilatačných panelových špár Lokálna oprava netesnosti dilatačných panelových špár

 

Výmena bleskozvodov

Výmena vedení bleskozvodovej sústavyVedenia bleskozvodovej sústavy boli značne skorodované a už nespĺňali príslušné normy. Výmena vedení bola zrealizovaná z dôvodu jej obnovy. 

Lokácia Mládežnícka 43, Banská Bystrica
Zadanie Výmena vedení bleskozvodovej sústavy
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia September 2010
Fotografie Výmena vedení bleskozvodovej sústavy Výmena vedení bleskozvodovej sústavy Výmena vedení bleskozvodovej sústavy Výmena vedení bleskozvodovej sústavy

 

Oprava komínov, čistenie odkvapových žľabov

Oprava tiel komínovKomíny vzhľadom na svoj vek boli už značne poškodené, dochádzalo k zvetrávaniu ich tiel vplyvom poveternostných podmienok. Odstránením uvoľnených častí, vyspravením, armovaním sklotextilnou mriežkou a povrchovou úpravou sa predišlo ďalšiemu poškodzovaniu, riziku pádu uvoľnených častí komínov a zvýšila sa ich estetická hodnota, ako aj celého objektu. Čistenie odkvapových žľabov bolo vykonané v rámci pravidelnej údržby. Žľaby boli zanesené napadaným ihličím a lístím z blízkych stromov a nespĺňali svoju funkciu.
 

Lokácia ČSA 21, Banská Bystrica
Zadanie Oprava komínov, čistenie odkvapových žľabov
Objekt Bytový dom, 3 poschodia
Realizácia August 2010
Fotografie Komín pred zásahom Aplikácia styrconu Armovanie sklotextilnou mriežkou Armovanie sklotextilnou mriežkou Aplikácia penetračného náteru Komín po zásahu Komíny po zásahu Čistenie odkvapových žľabov

 

Oprava zatepľovacieho systému

Oprava zatepľovacieho systému poškodeného vtáctvomZatepľovací systém štítovej steny bytového domu bol poškodený vtáctvom. Včasnou opravou sa predišlo ďalšiemu poškodzovaniu vplyvom zatekania a zvetrávania zatepľovacieho systému a obnovila sa jeho funkčnosť v mieste poškodenia. 

Lokácia Tulská 4, Banská Bystrica
Zadanie Oprava zatepľovacieho systému
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia August 2010
Fotografie Oprava zatepľovacieho systému poškodeného vtáctvom Oprava zatepľovacieho systému poškodeného vtáctvom

 

Aplikácia silikónu na schodiskové presklenie

Aplikácia silikónu na schodiskové presklenieOprava tesnosti schodiskového presklenia bola vykonaná z dôvodu zatekania do interiéru a následného vlhnutia stien.
 

Lokácia Bernolákova 3, Banská Bystrica
Zadanie Oprava tesnosti schodiskového presklenia
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia August 2010
Fotografie Aplikácia silikónu na schodiskové presklenie Aplikácia silikónu na schodiskové presklenie Aplikácia silikónu na schodiskové presklenie

 

Stránky