Referencie

Inštalácia zábran proti vtáctvu

Inštalácia zábran proti vtáctvuAtika bytového domu bola znečistená exkrementami holubov, rovnako ako aj parapetné dosky a hrozilo riziko šírenia chorôb. Estetická hodnota objektu klesala z dôvodu znečistenia. Po inštalácii hrotov proti vtáctvu sa vyriešili všetky problémy. 

Lokácia 29. augusta 29, Banská Bystrica
Zadanie Inštalácia zábran proti vtáctvu (hroty)
Objekt Bytový dom, 5 poschodí
Realizácia Október 2012
Fotografie Inštalácia hrotov proti vtáctvu Inštalácia hrotov proti vtáctvu Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Inštalácia oplechovania odkvapového žľabu

Inštalácia oplechovania odkvapového žľabuPri výmene strechy bola táto posadená vyššie a odkvapový žľab nespĺňal svoju funkciu. Pri daždi voda pretekala cez žľab, po inštalácii oplechovania sa problém vyriešil. 

Lokácia Martina Rázusa 20 - 24, Banská Bystrica
Zadanie Inštalácia oplechovania odkvapového žľabu
Objekt Bytový dom, 4 poschodia
Realizácia Október 2012
Fotografie Inštalácia oplechovania odkvapového žľabu Inštalácia oplechovania odkvapového žľabu

 

Náter zateplenej fasády

Náter zateplenej fasády rodinného domuDôvodom náteru zateplenej fasády rodinného domu bol lokálny výskyt plesní a zvýšenie estetickej hodnoty objektu. Po odstránení plesní bola použitá náterová hmota na báze silikátu. 

Lokácia Hrochoť 444, Hrochoť
Zadanie Náter zateplenej fasády rodinného domu
Objekt Rodinný dom
Realizácia September 2012
Fotografie Objekt pred zásahom Náter zateplenej fasády rodinného domu Náter zateplenej fasády rodinného domu Náter zateplenej fasády rodinného domu

 

Oprava podhľadov

Oprava podhľadovZ dôvodu rizika pádu uvoľnených častí muriva a možnému úrazu, bola vykonaná oprava podhľadov. Vzhľadom na plánované zatepľovanie obvodového plášťa objektu, oprava spočívala len v odstraňovaní uvoľnených častí muriva a v ošetrovaní obnažených armatúr. 

Lokácia Andreja Hlinku 4, Zvolen
Zadanie Oprava podhľadov
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia September 2012
Fotografie Oprava podhľadov Oprava podhľadov Objekt pred zásahom Objekt po zásahu

 

Vyspravenie, povrchová úprava komínov

Vyspravenie a povrchová úprava tiel komínovKomíny vzhľadom na svoj vek boli už značne poškodené, dochádzalo k zvetrávaniu ich tiel vplyvom poveternostných podmienok. Odstránením uvoľnených častí, vyspravením, armovaním sklotextilnou mriežkou a povrchovou úpravou sa predišlo ďalšiemu poškodzovaniu, riziku pádu uvoľnených častí komínov a zvýšila sa ich estetická hodnota, ako aj celého objektu.


 

Lokácia Partizánska cesta 58 - 62, Banská Bystrica
Zadanie Vyspravenie a povrchová úprava tiel komínov
Objekt Bytový dom, 4 poschodia
Realizácia September 2012
Fotografie Komín pred zásahom Komín pred zásahom Inštalácia lešenia na komín Oprava tela komína Omietnutie tela komína Montáž plechovej komínovej čiapky Komín po zásahu Komíny po zásahu Objekt po zásahu

 

Povrchová úprava fasády schodiskového presklenia

Povrchová úprava fasády schodiskového preskleniaVýmena celoplošného schodiskového presklenia na tomto bytovom dome bola zrealizovaná nahradením za plastové okná. Murovaná časť pod oknami vyžadovala povrchovú úpravu armovaním sklotextilnou mriežkou a omietnutím. 

Lokácia Žiarska 635 / 4, Liptovský Mikuláš
Zadanie Povrchová úprava fasády schodiskového presklenia
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia September 2012
Fotografie Armovanie sklotextilnou mriežkou Aplikácia omietky Aplikácia omietky Aplikácia omietky Aplikácia omietky

 

Demontáž komínového systému

Demontáž komínového systémuDemontáž nefunkčného komínového systému na objekte bola zrealizovaná z dôvodu prechodu na iného dodávateľa tepla.
 

Lokácia Bakossova 29, Banská Bystrica
Zadanie Demontáž nerezového komínového systému
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia September 2012
Fotografie Objekt pred zásahom Demontáž plynovodu Objekt po zásahu

 

Oprava netesnosti dilatačných panelových špár

Oprava netesnosti dilatačných panelových špárLokálna oprava netesnosti dilatačných panelových špár bola vykonaná z dôvodu zatekania a vlhnutia stien v interiéry.
 

Lokácia Podháj 53, Banská Bystrica
Zadanie Lokálna oprava netesnosti dilatačných panelových špár
Objekt Bytový panelový dom, 5 poschodí
Realizácia August 2012
Fotografie Tmelenie dilatačných panelových špár Tmelenie dilatačných panelových špár Tmelenie dilatačných panelových špár

 

Čistenie odkvapových žľabov a zvodov

Čistenie odkvapových žľabov a zvodovČistenie odkvapových žľabov a zvodov bolo vykonané v rámci pravidelnej údržby. Žľaby a zvody boli upchaté napadaným ihličím a lístím z blízkych stromov a nespĺňali svoju funkciu. 

Lokácia Martina Rázusa 26 - 30, Banská Bystrica
Zadanie Čistenie odkvapových žľabov a zvodov
Objekt Bytový dom, 5 poschodí
Realizácia August 2012
Fotografie Čistenie odkvapových žľabov Čistenie odkvapových žľabov Čistenie odkvapových žľabov Čistenie odkvapových žľabov

 

Vyspravenie, povrchová úprava komína

Oprava komínaTelo komína vzhľadom na svoj vek vykazovalo mierne poškodenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu zvetrávaniu bola vykonaná povrchová úprava armovaním sklotextilnou mriežkou a omietnutím. 

Lokácia Na Graniari 40, Banská Bystrica
Zadanie Vyspravenie a povrchová úprava tela komína 
Objekt Rodinný dom
Realizácia August 2012
Fotografie Komín po armovaní sklotextilnou mriežkou Komín po aplikácii omietky Komín po zásahu

 

Stránky