Referencie

Náter oceľovej konštrukcie a podhľadu

Náter oceľovej konštrukcie a podhľaduNáter konštrukcie a podhľadu bol zrealizovaný v rámci obnovy vysunutej časti výrobnej haly.
 

Lokácia Evonik Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča
Zadanie Náter oceľovej konštrukcie a podhľadu vysunutej časti výrobnej haly
Objekt Výrobná hala
Realizácia Jún 2012
Fotografie Čistenie konštrukcie a podhľadu Aplikácia základného náteru Aplikácia základného náteru Aplikácia základného náteru Aplikácia vrchného náteru Aplikácia vrchného náteru Aplikácia vrchného náteru Aplikácia vrchného náteru

 

Náter plechovej strechy

Náter strechyNáter strechy si už vyžadoval jej predošlí stav, pôvodný náter sa odlupoval, miestami sa vyskytovala korózia. Náterom sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu strechy a zvýšila sa aj estetická hodnota objektu. Použitá bola jedonáterová syntetická hmota v dvoch náteroch.


 

Lokácia Banícka 32, Malachov
Zadanie Náter plechovej strechy rodinného domu
Objekt Rodinný dom
Realizácia Máj 2012
Fotografie Objekt pred zásahom Náter plechovej strechy Náter plechovej strechy Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Náter zateplenej fasády štítovej steny

Náter zateplenej fasády štítovej stenyZateplená fasáda štítovej steny bytového domu bola poškodená a znečistená. Po lokálnom vyspravení, vysokotlakovom čistení a napenetrovaní, bola na fasádu aplikovaná náterová hmota na báze silikónu. Estetická hodnota zatepľovacieho systému po tomto zásahu určite stúpla.


 

Lokácia Imatra 2450 / 2, 4, 6, Zvolen
Zadanie Náter fasády štítovej steny
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia Apríl 2012
Fotografie Vysokotlakové čistenie fasády Vysokotlakové čistenie fasády Aplikácia penetračného náteru Aplikácia prvého náteru Aplikácia druhého náteru Objekt po zásahu

 

Náter plechovej strechy, omietnutie fasády

Náter plechovej strechy, omietnutie fasádyNáter strechy si už vyžadoval jej predošlí stav, vyskytovala sa na nej korózia. Náterom sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu strechy a zvýšila sa aj estetická hodnota objektu. Použitá bola jedonáterová syntetická hmota v dvoch náteroch. Omietnutie fasády malo ochranný aj estetický význam.


 

Lokácia Staré Hory časť Polkanová
Zadanie Náter plechovej strechy a omietnutie fasády rodinného domu
Objekt Rodinný dom
Realizácia Máj 2012
Fotografie Náter plechovej strechy Aplikácia omietky Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Sanácia fasády

Sanácia fasádySanácia fasády bola vykonaná z dôvodu poškodenia a následného zvetrávania. Hrozilo nebezpečenstvo úrazu padaním uvoľnených častí fasády. Nakoľko sa počíta s celkovou opravou fasády, oprava spočívala len v odstránení uvoľnených častí, ošetrení obnažených armatúr a vyspravení poškodených častí fasády.


 

Lokácia Námestie L. Svobodu 1, Banská Bystrica
Zadanie Sanácia poškodených častí fasády
Objekt FNsP F. D. Roosevelta, blok B2, 15 poschodí
Realizácia Marec 2012
Fotografie Odstraňovanie uvoľnených častí fasády  Ošetrovanie armatúr Sanácia fasády

 

Oprava netesnosti dilatačných panelových špár

Oprava netesnosti dilatačných panelových špárLokálna oprava netesnosti dilatačných panelových špár bola vykonaná z dôvodu zatekania a vlhnutia stien v interiéry.
 

Lokácia Magurská 35 - 39, Banská Bystrica
Zadanie Lokálna oprava netesnosti dilatačných panelových špár
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia Október 2011
Fotografie Tmelenie panelových špár Tmelenie panelových špár

 

Montáž odkvapového oplechovania

Montáž odkvapového oplechovaniaPod zatepľovací systém atiky bolo namontované odkvapové oplechovanie z dôvodu stekania dažďovej vody po fasáde a tvorby fľakov.
 

Lokácia Podháj 43 - 47, Banská Bystrica
Zadanie Montáž odkvapového oplechovania
Objekt Bytový dom, 5 poschodí
Realizácia November 2011
Fotografie Montáž odkvapového oplechovania Montáž odkvapového oplechovania

 

Výmena svietidla reklamnej plochy

Výmena svietidiel reklamnej plochyZ dôvodu nefunkčnosti a poškodenia svietidiel bola uskutočnená ich demontáž, po návrate zo servisu boli opäť namontované.
 

Lokácia Trieda SNP 7, Banská Bystrica
Zadanie Výmena svietidiel reklamnej plochy
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia November 2011
Fotografie Poškodené svietidlo reklamnej plochy Výmena svietidiel reklamnej plochy

 

Inštalácia bleskozvodov

Inštalácia bleskozvodov po výmene schodiskových preskleníPo výmene schodiskových presklení, ktoré slúžili aj ako bleskozvody, bolo nutné tieto nahradiť a pripojiť na existujúcu sústavu.
 

Lokácia Lipová 8, Banská Bystrica
Zadanie Inštalácia bleskozvodov po výmene schodiskových presklení
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia November 2011
Fotografie Inštalácia bleskozvodov Inštalácia bleskozvodov Inštalácia bleskozvodov

 

Oprava komínov, čistenie odkvapových žľabov

Oprava komínovKomíny vzhľadom na svoj vek boli už značne poškodené, dochádzalo k zvetrávaniu ich tiel vplyvom poveternostných podmienok. Odstránením uvoľnených častí, vyspravením, armovaním sklotextilnou mriežkou a povrchovou úpravou sa predišlo ďalšiemu poškodzovaniu, riziku pádu uvoľnených častí komínov a zvýšila sa ich estetická hodnota, ako aj celého objektu. Čistenie odkvapových žľabov bolo vykonané v rámci pravidelnej údržby. Žľaby boli zanesené napadaným ihličím a lístím z blízkych stromov a nespĺňali svoju funkciu.
 

Lokácia Martina Rázusa 23 - 27, Banská Bystrica
Zadanie Oprava komínov, čistenie odkvapových žľabov
Objekt Bytový dom, 4 poschodia
Realizácia Október 2011
Fotografie Oprava tiel komínov armovaním Oprava tiel komínov armovaním Montáž plechových komínových čiapok Montáž plechových komínových čiapok Komíny po zásahu

 

Stránky